رهایی از قفس(۱)

برای این درس هم یکی از بچّه ها داوطلب شد. پس  از تدریس درس، نمایش آن توسط بچه ها اجرا شد. البته در کنار تدرس آقا معلم ، یک بار دیگر داستان را به زبان شعر از روی کتاب مثنوی و معنوی خواندم. شعری طولانی است . با این که واژه های مشکلی  در آن بود ، بچه ها خیلی  خوششان آمد. جالب تر اینکه وقت به بیت هایی می رسیدم که در کتاب آمده بود ، با من هم نوایی می کردند. :)

این نمایش در دو روز با گروه های  مختلف اجرا شد. :)

20161109_13172720161112_12122920161112_12112920161112_12125420161112_12132720161112_12164020161112_12173820161112_12175120161112_12175820161112_121834منتظر اجرای گروه بعدی باشید. :)

فعالیّت علوم درس انرژی الکتریکی۱

درس انرژی الکتریکی  را با کنفرانس یکی از دانش آموزان شروع کردیم.  آنقدر  عملکرد بچه ها در طی این دوجلسه ی  عالی بود که کسی دلش نمی خواست از کلاس بیرون رود.  :) :)

تبدیل انرژی الکتریکی را با یک اتوی کوچک سفری آغاز کردیم. :) تمام نکات ایمنی رعایت شد. :)

20161106_081547

20161106_081051

بحث شیرین مدار الکتریکی شروع شد. :)

20161106_08334720161106_083712

20161106_08422520161106_085426از دوستانش هم برای انجام فعّالیت ها کمک گرفت. :)

20161106_08583820161106_090243 یکی از دانش آموزان هم ، یک مدار کامل تری را به همراه خود آورد و در مورد آن توضیحاتی به دوستانش داد. :)

20161106_090352

یادآور می شوم که تعدادی از بچه ها غایب بودند. اما دوستانشان دوباره این مبحث را برای همه توضیح دادند. :)

منتظر فعّالیت دیگری از این درس باشید. :)